Courtwarming!!! 2 Qtrs of JV Boys, Varsity Girls, then Varsity Boys Basketball vs. Northwest